Hangközök

A hangközök ismeretére azért van szükség, hogy az akkordok felépítését jobban megértsük.
Hangköz: két egyszerre vagy egymás után megszólaló zenei hang közötti távolság.

A leggyakrabban használt hangközök latin eredetű neve sorrendben a következő: prím (első), szekund (második), terc (harmadik), kvart (negyedik), kvint (ötödik), szext (hatodik), szeptim (hetedik), oktáv (nyolcadik).

A C dúr skálában, C alaphangra épülő hangközök nevei a következők:
C-C: tiszta prím, jelölése: t1, (egyetlenegy hang megszólalását jelenti)
C-D: nagy szekund, jelölése: n2,
C-E: nagy terc, jelölése: n3,
C-F: tiszta kvart, jelölése: t4,
C-G: tiszta kvint, jelölése: t5,
C-A: nagy szext, jelölése: n6,
C-H: nagy szeptim, jelölése: n7,
C-C: tiszta oktáv, jelölése: t8.

Hangközök a C-dúr skálában.

A dúr skálában az egy egész hangtávolságra fekvő, szomszédos hangok között fellelhetők olyan hangok, melyek ugyan nem részei a skálának, de attól még saját hangköznévvel rendelkező zenei hangok.

Gyakorlás:
Gyakoroljuk a törzshangsor hangjainak vízszintes irányú eljátszását úgy, hogy egyszerre két szomszédos húron, két szólamban, hangközfogásokkal haladva, a H húron C hangról valamint az E húron E hangról (üres húrról) elindulva a következő hangközpárokat játszuk: C-E, D-F, E-G, F-A, G-H, A-C, H-D, C-E, stb…

Hangköz gyakorlat a C-dúr skálában.

Ezek a hangközök három hang (terc) lépésre vannak egymástól, viszont hangtávolságuk korántsem megegyező. Például a C és E hangok távolsága 2 egész hang, viszont a D és F viszonya csak 1.5 hang. A leírtak alapján kétféle tercet különböztetünk meg: nagy terc (n3, két egész hangtávolság) és kis terc (k3, másfél hangtávolság).

A C dúr skálában 3 db nagy terc (C-E, F-A, G-H) és 4 db kis terc (D-F, E-G, A-C, H-D) írható fel.

A következő állomás az Akkordtáblázat.