A Pentaton Skála Móduszai


Pentaton skála móduszok (hangnemek): a skála hangjainak eljátszását jelenti az összes lehetséges módon, hangmagasságuk sorrendjének betartásával. Ezek a móduszok a szolmizációs hangok segítségével könnyen megnevezhetők, illetve megkülönböztethetők egymástól.


A pentaton skála móduszai C hangnemben:

1. C Dó Pentaton:
C D E G A C

2. D Ré Pentaton:
D E G A C D

3. E Mi Pentaton:
E G A C D E

4. G Szó Pentaton:
G A C D E G

5. A Lá Pentaton:
A C D E G A


Ha a skála hangjait eljátsszuk az E6-os húron vízszintes irányba, akkor megkapjuk a móduszok kiinduló hangjait. Ezekről a hangokról külön-külön úgy játszhatók el a skála móduszai, hogy függőleges irányba elindulva húronként két hangját játsszuk a skáláknak.

A pentaton skála móduszai 'C' hangnemben

A pentaton skála móduszai 'C' hangnemben


A hangszer nyakára felrajzolni a skálák ujjrendjét


Gyakorlás:
Játsszuk el a skála móduszait úgy, hogy az egyik fekvésben hangtanilag felfelé lépegetve megyünk végig, a végén fekvésváltással a szomszédos móduszban visszafelé, majd a kiinduló hangra lépve újra megint az egészet elölről többször egymás után megismételve.I. gyakorlat: pentaton skála 'C' hangnemben

A móduszok eljátszása az egyes pontban leírtak alapján azzal a különbséggel, hogy a hangok sorrendjét ujjrendjük alapján tükörfordításban játsszuk el úgy, hogy hangtanilag felfelé haladva a hangok sorrendje húronként hangmagasságuk alapján felcserélődik. Például a G szó pentaton módusz hangjait nem a megszokott sorrendben játsszuk, hanem így: A, G, következő húr, D, C, következő húr, G, E, következő húr, C, A, következő húr, E, D, következő húr, A, G.  Visszafelé: G, A, következő húr, D, E, következő húr, A, C, következő húr, E, G, következő húr, C, D, következő húr, G, A.


II. gyakorlat: pentaton skála 'C' hangnemben

A skálának ezt a fajta eljátszását az összes móduszban gyakorolhatjuk.
Jól rögzíthetjük a pentaton skála egy előre kiválasztott hangját és megtanulhatjuk annak elhelyezkedését a hangszeren, ha a skálát játszva rendszeres időközönként megismételve, valamint megritmizálva játsszuk a kiválasztott hangot egy fekvésen belül, majd több oktávon keresztül. Például, ha a kiválasztott hangom egy A, ez G szó pentaton móduszban, kezdve a kiválasztott hanggal így „hangzik”: A, G, A, C, A, D, A, E, A, G, A, A, C, A, D, A, E, stb…


III. gyakorlat: pentaton skála 'C' hangnemben

A gyakorlatokat úgy érdemes végigcsinálni, hogy közben az ABC-s hangokat hangosan kiejtjük.

A következő állomás a Fekvésváltás