Akkordtáblázat

 Transzponált akkordok

Az alapakkordok transzponált formái a barrés akkordok.
Transzponálás: egy dal hangnemének, vagy egy akkord hangmagasságának megváltoztatása.
Ha egy alapakkordot fél hanggal feljebb szeretnénk transzponálni, az akkord ujjrendjének megváltoztatására van szükség. A transzponálandó akkord formája nem változik, csak azt most a 2-es, 3-as illetve a 4-es ujjainkkal fogjuk le. A mutató (1-es) ujjunkkal az alapakkord üres húrjait fogjuk le, hiszen az üres húrokat is transzponálnunk kell. Az 1-es ujjunknak ezt az alkalmazását barré fogásnak hívják, mely tulajdonképpen a hangszer „szemöldökének” feladatát helyettesíti.

A 8 db alapakkord feltranszponálva C-re

C dúr III. fekvés

C dúr V. fekvés

C dúr VIII. fekvés
C dúr X. fekvés


C dúr XII. fekvés

C moll III. fekvés

C moll VIII. fekvés
C moll X. fekvés


Az öt dúr alapakkord feltranszponálva 'C'-re

A három moll alapakkord feltranszponálva 'C'-re

A következő állomás a Hármashangzatok.